مونومان میدان مرکزی

Monument of Imam khomeini square- Pratic[A] Studio مونومان میدان امام خمینی- استودیو معماری پراتیک
Monument of Imam khomeini square- Pratic[A] Studio مونومان میدان امام خمینی- استودیو معماری پراتیک
Monument of Imam khomeini square- Pratic[A] Studio مونومان میدان امام خمینی- استودیو معماری پراتیک
Monument of Imam khomeini square- Pratic[A] Studio مونومان میدان امام خمینی- استودیو معماری پراتیک
Monument of Imam khomeini square- Pratic[A] Studio مونومان میدان امام خمینی- استودیو معماری پراتیک
Monument of Imam khomeini square- Pratic[A] Studio مونومان میدان امام خمینی- استودیو معماری پراتیک
  • عنوان پروژه: مونومان میدان امام خمینی
  • معمار: فرزان شاماسب‌لو
  • دسته بندی: پروژه های یادمانی
  • زیر بنا: 400 متر مربع
  • کارفرما: شهرداری بندرانزلی
  • موقعیت مکانی: استان گیلان، ایران
  • وضعیت: طرح پیشنهادی در مسابقه طراحی، رتبه اول. (ساخته نشده)
  • سال طراحی: 1391

ترسیمات معماری


ماکت پروژه


بازگشت به پروژه ها