ورودی دانشگاه خیام

Entrance Gate of khayyam University
Entrance Gate of khayyam University
Entrance Gate of khayyam University
Entrance Gate of khayyam University
  • عنوان پروژه: سردر ورودی دانشگاه خیام
  • تیم طراحی: فرزان شاماسب‌لو، محمد اکبری.
  • دسته بندی: پروژه های یادمانی
  • مساحت تقریبی: 150 متر مربع
  • کارفرما: دانشکده هنر و معماری دانشگاه خیام مشهد
  • موقعیت مکانی: مشهد، ایران
  • وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه - رتبه دوم.
  • سال طراحی: 1389

ترسیمات معماری


بازگشت به پروژه ها