خانه مرداب

Lagoon Beach House- Stilt house integrated with boat shed- PRATIC A Studio خانه مرداب - استودیو معماری پراتیک
Lagoon Beach House- Stilt house integrated with boat shed- PRATIC A Studio خانه مرداب - استودیو معماری پراتیک
Lagoon Beach House- Stilt house integrated with boat shed- PRATIC A Studio خانه مرداب - استودیو معماری پراتیک
Lagoon Beach House- Stilt house integrated with boat shed- PRATIC A Studio خانه مرداب - استودیو معماری پراتیک
lagoon beach house by pratic[a] studio
  • پروژه: خانه مرداب
  • معمار: فرزان شاماسب‌لو
  • دسته بندی: ویلا و مسکونی تک واحدی
  • زیربنا: 180 متر مربع
  • کارفرما: خصوصی
  • موقعیت مکانی: استان گیلان، ایران
  • وضعیت: طراحی
  • سال طراحی: 94

ترسیمات معماری

بازگشت به پروژه ها