لابی برج پارسا- طراحی داخلی

Interior Design; Lobby of Parsa Tower; Pratic-a Studio
Interior Design; Lobby of Parsa Tower; Pratic-a Studio
Interior Design; Lobby of Parsa Tower; Pratic-a Studio
Interior Design; Lobby of Parsa Tower; Pratic-a Studio
Interior Design; Lobby of Parsa Tower; Pratic-a Studio
Interior Design; Lobby of Parsa Tower; Pratic-a Studio
Interior Design; Lobby of Parsa Tower; Pratic-a Studio
  • عنوان پروژه: فضای لابی برج پارسا
  • تیم طراحی: میلاد میانجی، نازنین غلامی، ترانه طیبی.
  • دسته بندی: طراحی داخلی
  • زیربنا: 238 متر مربع
  • کارفرما: خصوصی
  • موقعیت مکانی: زعفرانیه، تهران، ایران
  • وضعیت: طراحی
  • سال طراحی: 1397

ترسیمات معماری

بازگشت به پروژه ها