یادمان فلسطین- مونومان میدان ملک آباد

Palestine Memorial- Pratic A Studio
  • عنوان پروژه: مونومان میدان فلسطین (ملک‌آباد)
  • تیم طراحی: فرزان شاماسب‌لو، محمد افخمی.
  • دسته بندی: پروژه های یادمانی
  • مساحت: 3200 متر مربع
  • کارفرما: شهرداری مشهد
  • موقعیت مکانی: مشهد، ایران
  • وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه - رتبه دوم.
  • سال طراحی: 1388

ترسیمات معماری

بازگشت به پروژه ها