یادمان شین‌آباد

Memorial to victims of fire incident- Pratic A Studio یادمان شین‌آباد - استودیو پراتیک
Memorial to victims of fire incident- Pratic A Studio یادمان شین‌آباد - استودیو پراتیک
Memorial to victims of fire incident- Pratic A Studio یادمان شین‌آباد - استودیو پراتیک
Memorial to victims of fire incident- Pratic A Studio یادمان شین‌آباد - استودیو پراتیک
Memorial to victims of fire incident- Pratic A Studio یادمان شین‌آباد - استودیو پراتیک
Memorial to victims of fire incident- Pratic A Studio یادمان شین‌آباد - استودیو پراتیک
  • عنوان پروژه: یادمان شین آباد- بنای یادبود قربانیان حریق در مدارس کشور
  • معمار: فرزان شاماسب‌لو
  • دسته بندی: پروژه های یادمانی
  • مساحت تقریبی: 615 متر مربع
  • کارفرما: موسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان
  • موقعیت مکانی: تهران، ایران
  • وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه - رتبه دوم.
  • سال طراحی: 92

ترسیمات معماری


ماکت پروژه


بازگشت به پروژه ها