مجموعه تجاری-فرهنگی برج اس‌ام‌پی

SMP Shopping Centre Interior- PRATIC A Studio طراحی داخلی مجموعه تجاری برج اس.ام.پی- استودیو معماری پراتیک
SMP-Shopping-Centre-Interior-Design--Pratic-A-Studio-(3)
SMP-Shopping-Centre-Interior-Design--Pratic-A-Studio-(6)
SMP-Shopping-Centre-Interior-Design--Pratic-A-Studio-(2)
SMP-Shopping-Centre-Interior-Design--Pratic-A-Studio-(8)
Food Court- SMP interior and retail design- PRATIC A Studio فود کورت- طراحی داخلی مجموعه تجاری برج اس.ام.پی- استودیو معماری پراتیک
SMP-Shopping-Centre-Interior-Design--Pratic-A-Studio-(5)
Food Court- SMP interior and retail design- PRATIC A Studio سرویس بهداشتی- طراحی داخلی مجموعه تجاری برج اس.ام.پی- استودیو معماری پراتیک
  • پروژه: طراحی داخلی فضای تجاری مجموعه اس‌ام‌پی
  • گروه طراحی: فرزان شاماسب‌لو، میلاد میانجی، محمد اکبری
  • نوع پروژه: طراحی داخلی / کاربری تجاری
  • مساحت: 35000 مترمربع
  • کارفرما (شرکت برون سپار): مهندسان مشاور شیردل و همکاران
  • موقعیت مکانی پروژه : تبریز، ایران.
  • وضعیت: طراحی تکمیلی، 1397.
  • مرتبط با طراحی تکمیلی پروژه معماری برج اس‌ام‌پی (مهندسان مشاور شیردل و همکاران، 1395).

ترسیمات معماری

بازگشت به پروژه ها